پایین ترین قیمت ابزار ایمنی در فروشگاه ایمن مسیر رد کردن

نوار خطر و کابرد آن

نوار خطر نواری میباشد که در مواردی که نیاز به ایمنی بوده و خطر وجود دارد استفاده میشود با توجه به نوع حادثه از رنگ های مخصوصی برای نوار خطراستفاده میشود به عنوان مثال نوار خطر آتش نشانی قرمز بوده و نوار خطر آب و فاضلاب و خطرات ناشی از آن آبی میباشد از پر کاربرد ترین نوار خطرادامه مطلب

--

جستجوی کالا