پایین ترین قیمت ابزار ایمنی در فروشگاه ایمن مسیر رد کردن

کلیاتی در مورد تجهیزات حفاظت فردی

با توجه به اینکه فرایند های تولید و تغییر و تبدیل وسایل و ماشین آلات موجود غالبا امکان پذیرنبوده و یا بسیار مشکلاست معقول ترین و آخرین حربه جهت مقابله با مخاطرات محیط کار استفاده از وسایل حفاظت فـردی مناسـب مـیباشد.متاسفانه کارگران اغلب به علت عدم آموزش کافی و صحیح در ارتباط با استفاده ازادامه مطلب

اجزا و مشخصات کلاه ایمنی

کارگرانی که هنگام انجام کار در معرض سقوط یا پرتاب اشیاء روی سرشان هستند، می بایست از کلاه حفاظتی استفاده کنند. کارگران و مشاغلی که نیاز به کلاه ایمنی دارد عبارتند از کارگران ساختمانی، کارگران معدن، باراندازها، مقنی ها، موتور سیکلت سواران و غیره. با استفاده از کلاه ایمنی می بایست حساس ترین عضو بدنادامه مطلب

شناسایی مهندسین، پیمانکاران، مسئولین ایمنی، آتش نشانان، کارگران و جوشکاران از طریق رنگ کلاه ایمنی

آیا رنگ کلاه افراد در پروژه های عمرانی و ساختمانی اتفاقی و براساس علایق شخصی انتخاب می شود؟ آیا استانداردهایی در این زمینه وجود دارد؟ مهم ترین دلیل استفاده از این کلاه های ایمنی رنگی، ایمنی افراد داخل سایت کارگاهی است! کلاه ایمنی کارگاهی، به گونه ای طراحی شده است که در مقابل برخورد ابزار آلات وادامه مطلب

--

جستجوی کالا